فایل های دسته بندی فنی مهندس - صفحه 1

Specification for Fabrication And Erection of Steel Structures

Specification for Fabrication And Erection of Steel Structures | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: word

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل طراحی پرلین و لاپه با پروفیل Z در سقف سوله

اکسل طراحی پرلین و لاپه با پروفیل Z در سقف سوله | فرمت فایل: Excel

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوره مجازی آموزش پدافند غیرعامل

دوره مجازی آموزش پدافند غیرعامل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 90 | فرمت فایل: POWERPOINT

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت ریسک در زیرساخت ها

رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت ریسک در زیرساخت ها | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 114 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers (TITANIUM)

MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers (TITANIUM) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: DWG, PDF, DOC

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

(C.S & S.S)MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers

(C.S & S.S)MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: Dwg, PDF, Doc

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

GENERAL WELDING JOB SPECIFICATION FOR SPECIALTY PROCESS EQUIPMENT

GENERAL WELDING JOB SPECIFICATION FOR SPECIALTY PROCESS EQUIPMENT | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

GENERAL GUIDELINES FOR MATERIALS OF CONSTRUCTION FOR REFINERY UNITS

GENERAL GUIDELINES FOR MATERIALS OF CONSTRUCTION FOR REFINERY UNITS | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

MATERIAL AND FABRICATION REQUIREMENTS FOR SEVERE SERVICES

MATERIAL AND FABRICATION REQUIREMENTS FOR SEVERE SERVICES | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه مونتاژی Roof Darin برای مخازن Floating Roof

نقشه مونتاژی Roof Darin برای مخازن Floating Roof | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: DWG, SLDW,JPG

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروسیجرها و مدارک QC برای مخازن کروی

پروسیجرها و مدارک QC برای مخازن کروی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: xls , doc

قیمت : 300,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی