فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله کاربرد کنترل تعلیق نیمه فعال مبنی بر LQ در یک وسیله نقلیه

دانلود ترجمه مقاله کاربرد کنترل تعلیق نیمه فعال مبنی بر LQ در یک وسیله نقلیه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 27

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالسEGR برای بهینه سازی نامتقارن

دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالسEGR برای بهینه سازی نامتقارن | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 30

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 29

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی و تحقیق تجربی ژنراتور قطره ی آلیاژ آلومینیوم بر اساس ارتعاش مکانیکی

دانلود ترجمه مقاله طراحی و تحقیق تجربی ژنراتور قطره ی آلیاژ آلومینیوم بر اساس ارتعاش مکانیکی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 17

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ

دانلود ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 38

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 19

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 17

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سیستم تعلیق کوآرتر خودرو

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سیستم تعلیق کوآرتر خودرو | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 10

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای یک ماشین چهار چرخ با مدل راننده

دانلود ترجمه مقاله صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای یک ماشین چهار چرخ با مدل راننده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 59

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی تحلیل تصادف خودرو براساس توزیع محاسباتی

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی تحلیل تصادف خودرو براساس توزیع محاسباتی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاج الکتروهیدرولیک

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاج الکتروهیدرولیک | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 45

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی