فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی دینامیک مولکولی اثرات پروتئین بر انرژی سطحی بین سطوح HA و محلول ها

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی دینامیک مولکولی اثرات پروتئین بر انرژی سطحی بین سطوح HA و محلول ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 12

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله دینامیک های ساختاری توربین های بادی ساحلی تحت بارگذاری شدید موج

دانلود ترجمه مقاله دینامیک های ساختاری توربین های بادی ساحلی تحت بارگذاری شدید موج | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی عددی اثرات سایش توأم محیطی در یک مرحله ی پیشین کمپرسور موتور جت دار

دانلود ترجمه مقاله بررسی عددی اثرات سایش توأم محیطی در یک مرحله ی پیشین کمپرسور موتور جت دار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 30

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله افت فشار اصطکاکی و تحلیل تخلخل در جریان دو فازی هوا- آب در میکرو کانال

دانلود ترجمه مقاله افت فشار اصطکاکی و تحلیل تخلخل در جریان دو فازی هوا- آب در میکرو کانال | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 36

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکۀ موشکی

دانلود ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکۀ موشکی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 28

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله عملکرد سازه ای قاب های بتنی پیش تنیده و پیش ساخته با اتصالات پس تنیده ترکیبی

دانلود ترجمه مقاله عملکرد سازه ای قاب های بتنی پیش تنیده و پیش ساخته با اتصالات پس تنیده ترکیبی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور

دانلود ترجمه مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 38

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 32

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب

دانلود ترجمه مقاله بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 25

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله رضایت از بهبود خدمات

دانلود ترجمه مقاله رضایت از بهبود خدمات | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 77

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم

دانلود ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 39

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی