فایل های دسته بندی مهندسی مکانیک - صفحه 1

MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers (TITANIUM)

MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers (TITANIUM) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: DWG, PDF, DOC

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

(C.S & S.S)MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers

(C.S & S.S)MR, ITP and Mechanical data sheet for AES Shell & Tube Heat exchangers | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: Dwg, PDF, Doc

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

MATERIAL AND FABRICATION REQUIREMENTS FOR SEVERE SERVICES

MATERIAL AND FABRICATION REQUIREMENTS FOR SEVERE SERVICES | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه مونتاژی Roof Darin برای مخازن Floating Roof

نقشه مونتاژی Roof Darin برای مخازن Floating Roof | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: DWG, SLDW,JPG

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروسیجرها و مدارک QC برای مخازن کروی

پروسیجرها و مدارک QC برای مخازن کروی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: xls , doc

قیمت : 300,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Lifting lug( with /Without Pad) مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Lifting lug( with /Without Pad) مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی نازل بر روی مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی نازل بر روی مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Skirt Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Skirt Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Lug Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Lug Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Leg Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Leg Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Roof Air Raising Manual for TK-XXXA & TK-XXXB

Roof Air Raising Manual for TK-XXXA & TK-XXXB | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: Doc,PDF,DWG

قیمت : 350,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی